Chương trình hợp tác khởi nghiệp

1. Chương trình hợp tác khởi nghiệp là gì? Xuất phát từ thực tế hiện nay có rất nhiều bạn mong muốn khởi nghiệp nhưng lại không đủ khả năng, nguồn lực...