Người thất nghiệp

Khi đọc các tin về các con số thất nghiệp khủng khiếp về hàng trăm ngàn người, chúng tôi thật sự rất buồn.  Nguyên nhân của tình trạng này có rất...