Startup Fintech Findi – Giấc mơ về một nền tảng gọi vốn bằng trái phiếu cho các Startup

Gọi vốn đầu tư luôn là vấn đề đau đầu của các doanh nghiệp, các Startup. Các kênh gọi vốn hiện nay rất khó khăn, cần nhiều điều kiện, thời gian, chỉ...