Hỗ trợ khởi nghiệp THIẾU NHI

Nhiều bạn sẽ hỏi thiếu nhi thì khởi nghiệp kiểu gì? Câu trả lời của chúng tôi là: Thiếu nhi thì không thể tự khởi nghiệp được, mà sẽ khởi nghiệp dưới...