Sản phẩm truyền thống của địa phương

Việt nam có rất nhiều sản phẩm địa phương, trong đó tập trung vào nông sản, lâm sản, cây công nghiệp, hải sản, đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ. Mỗi địa...