Công nghệ bất động sản (Proptech) là gì?

Công nghệ bất động sản trong tiếng anh là Property Technology, viết tắt là PropTech. Công nghệ bất động sản được hiểu là đưa ứng dụng công nghệ thông...