Startup Quế Việt – Giấc mơ đưa cây quế Yên Bái trở thành thương hiệu quốc gia, vươn tầm thế giới

Nói đến Thái Nguyên, chúng ta nhớ đến chè, nói đến Tây Nguyên, chúng ta nhớ đến cà phê. Và nói về Yên Bái, đó chính là cây quế, mặc dù hiện tại vẫn...