Kinh nghiệm tìm chuyên gia tư vấn khởi nghiệp

Ở Việt Nam hiện nay tình trạng có quá nhiều cá nhân, công ty, tổ chức tự xưng là các chuyên gia về khởi nghiệp, tự phong các chức danh “ảo”, thành...