Hỗ trợ xây dựng các mô hình khởi nghiệp trong cuộc cách mạng 4.0

Hiện nay, chúng ta mỗi ngày đều biết đến cuộc cách mạng 4.0 với điện toán đám mây, trí thông minh nhân tạo, xe tự lái, năng lượng mới, nông nghiệp...