Tiếp thị liên kết – Bước đầu khởi nghiệp với thương mại điện tử

Để bắt đầu một công việc kinh doanh, bạn có nhiều hướng tiếp cận với nhiều lĩnh vực từ ẩm thực, nhà hàng, mở shop bán lẻ,vv. Một trong những lựa chọn...