Vietlands.vn là Startup bất động sản đầu tiên ở Việt Nam áp dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn Big Data vào nghiên cứu, đầu tư và phát triển các dự án bất động sản

Giới thiệu về Vietlands.vn Xu hướng áp dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực đang tạo ra một cuộc cách mạng 4.0 trên khắp thế giới, và ngay tại...