Hỗ trợ khởi nghiệp NGƯỜI KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG KINH DOANH

  Khởi nghiệp kinh doanh có 1 việc quan trọng đó là đi tìm ý tưởng phù hợp, chúng tôi sau khi thống kê về ý tưởng khởi nghiệp ở Việt Nam cho thấy: Có...