E-Recruitment

– Nhà tuyển dụng (NTD) đăng thông tin tuyển dụng và có thêm video về công ty và 1 vài câu hỏi phỏng vấn. NTD sẽ thiết lập thời gian dành cho ứng viên sau khi video kết thúc. Ứng dụng sẽ tự động thu video khi ứng viên trả lời câu hỏi sau khi xem video xong.
– NTD sẽ xem video trước khi gọi đến công ty phỏng vấn. Nhà tuyển dụng có thể thay đổi video.
– Tiết kiệm thời gian cho phần sàn lọc hồ sơ cũng như thời gian của ứng viên và NTD.

Thông tin liên hệ