Khởi nghiệp An Giang

 

Giới thiệu về Cổng hỗ trợ khởi nghiệp An giang

Cổng hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh An Giang là một phần của Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam, nhưng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ hiệu quả hơn cho phong trào khởi nghiệp An Giang, sẽ giúp xây dựng các chương trình, dự án khởi nghiệp phù hợp với hoàn cảnh, lợi thế và các khó khăn của An Giang.

An Giang là 1 tỉnh có lợi thế rất lớn về nông nghiệp, cây ăn quả, du lịch sinh thái, tiểu thủ công nghiệp và các ngành về dịch vụ, ngoài ra các lĩnh vực như Thương mại điện tử, kinh tế số cũng chưa thật sự được phát triển. Đây là một cơ hội, một nền tảng giúp cho khởi nghiệp An Giang.

 

Các nội dung hỗ trợ khởi nghiệp An Giang

 • Tư vấn về khởi nghiệp cho cộng đồng tại An Giang, nhất là các bạn trẻ, doanh nghiệp trẻ.
 • Hỗ trợ xây dựng các kế hoạch, dự án khởi nghiệp
 • Hỗ trợ thực hiện dự án khởi nghiệp
 • Hỗ trợ tìm kiếm các nhà đầu tư, xúc tiến đầu tư
 • Các hỗ trợ thực tế khác theo yêu cầu cụ thể.

 

Các dự án khởi nghiệp của An Giang

Sau đây là một số dự án mà Cổng hỗ trợ khởi nghiệp An giang định hướng cho khởi nghiệp, các dự án này đã được nghiên cứu và xây dựng thành các dự án hoàn chỉnh, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để xin tài liệu, chúng tôi sẽ gửi cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể đóng góp các ý tưởng phù hợp, chúng tôi sẽ hỗ trợ xây dựng thành các dự án hoàn chỉnh.

 • Dự án cổng Thương mại điện tử An Giang
 • Dự án xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của An Giang
 • Dự án phát triển mô hình cây ăn quả theo tiêu chuẩn vietgap
 • Dự án về du lịch của An Giang
 • Dự án về hàng thủ công mỹ nghệ của An Giang
 • Dự án nền tảng địa điểm 4.0 cho An Giang.

 

Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại An giang

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp tỉnh An Giang

http://baoangiang.com.vn/an-giang-phe-duyet-chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-tinh-giai-doan-2018–a226694.html

http://tuyengiaoangiang.vn/index.php/thong-tin-tuyen-giao/dinh-huong-tuyen-truyen/5432-thanh-nien-an-giang-mot-nam-khoi-nghiep-

http://tinhdoan.angiang.gov.vn

http://tinmientay.net/an-giang-ho-tro-thanh-nien-trong-qua-trinh-khoi-nghiep/