Thương mại điện tử

Cổng trợ khởi nghiệp Việt Nam tư vấn và hỗ trợ bạn trong lĩnh vực thương mại điện tử với các nội dung sau:

 

  • Tìm kiếm và đánh giá ý tưởng
  • Xây dựng dự án, kế hoạch sơ bộ
  • Xây dựng dự án, kế hoạch thực hiên chi tiết
  • Tư vấn và hỗ trợ triển khai thực hiện
  • Các hỗ trợ khác tùy theo yêu cầu và hoàn cảnh cụ thể

 

Nếu bạn có nhu cầu, hoặc đang khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

 

Khởi nghiệp thương mại điện tử