Hàng thủ công truyền thống

Việt nam có rất nhiều làng nghề thủ công truyền thống, các sản phẩm phổ biến như:

  • Đồ gỗ
  • Đồ mây, tre đan
  • Đồ gốm, đất nung
  • Đồ sơn mài, tranh sơn mài
  • Sản phẩm văn hóa truyền thống
  • Sản phẩm thủ công mỹ nghệ trang trí, đồ dùng gia đình.
  • Nhiều sản phẩm khác

Nếu địa phương bạn có các sản phẩm thủ công và bạn là 1 người đam mê, muốn khởi nghiệp kinh doanh, muốn xây dựng thương hiệu và phát triển kinh tế tại địa phương, quê hương mình, chúng tôi sẽ giúp bạn.

hang-thu-cong-my-nghe

Tin xem nhiều