THÔNG CÁO BÁO CHÍ VÒNG 1 CUỘC THI STARTUP ZONE 2016