Nhiều công ty khởi nghiệp ‘chết’ do chỉ biết làm, không biết nói