Cổng thương mại điện tử địa phương, đầu tư 40 triệu, lãi 10 triệu/tháng