Chung kết VSIC khu vực miền nam: xu hướng khởi nghiệp với các mô hình kinh doanh chú trọng tác động xã hội