CEO Monkey Junior: Tôi đã “đốt” 10 tỷ, phải rao bán nhà để khởi nghiệp