Ứng dụng trên Mobile

Bạn có biết đến GotIt không? Nó là 1 APP xếp đầu bảng toàn cầu trong ứng dụng giáo dục, nó gần như 1 kiểu Uber giáo dục và đã nhận được đầu tư nhiều...