Doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn và ở giai đoạn đầu do chưa nhận được sự hỗ trợ từ phía các tổ chức, cơ quan nhà...