Tag: doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn và ở giai đoạn đầu do chưa nhận được sự hỗ trợ từ phía các tổ chức, cơ quan nhà...

Doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội là 1 lĩnh vực, 1 hình thức mới ở Việt Nam và chưa có các cơ chế, chính sách từ phía nhà nước để hỗ trợ. Các doanh nghiệp xã hội...

Tin xem nhiều