Xây dựng dự án Startup

Xây dựng dự án Startup là một công việc quan trọng nhất, giúp Startup đánh giá được tính khả thi của ý tưởng với tất cả các kế hoạch được mô tả cụ thể. Tuy nhiên, hơn 90% Startup bỏ qua công đoạn này hoặc làm rất qua loa.

 

Tại sao lại cần phải xây dựng dự án Startup ?

Xây dựng dự án giúp cho:

 • Có cái nhìn toàn cảnh về dự án trước khi thực hiện, từ đó đánh giá được rủi ro, tính khả thi, khả năng thực hiện, các thiếu xót, các vấn đề cần thực hiện.
 • Startup không bị mất tiền và thời gian cho những lần “thử -sai” ở giai đoạn đầu. Đây là sai lầm phổ biến của rất nhiều startup khi không chịu nghiên cứu và xây dựng một bản dự án chuyên nghiệp.
 • Giúp gọi vốn từ nhà đầu tư dễ hơn – điều chắc chắn!
 • Giúp tìm thêm và thuyết phục các thành viên để cùng làm dự án.

 

Các giai đoạn của việc xây dựng dự án Startup là gì?

Một dự án Startup có các giai đoạn cơ bản sau:

Tìm kiếm các ý tưởng khả thi – Xây dựng dự án chi tiết – Chuẩn bị các nguồn lực – Bắt đầu thực hiện – Những thử nghiệm đầu tiên – Chính thức thương mại hóa – Phát triển dự án – Nâng cấp và mở rộng.

Thì giai đoạn xây dựng dự án sẽ được tính từ “Tìm kiếm ý tưởng khả thi đến Xây dựng dự án chi tiết“, trong các giai đoạn này sẽ bóc tách tiếp tục thành:

 • Tìm kiếm ý tưởng khả thi
 • Thẩm định ý tưởng
 • Xây dựng dự án sơ bộ
 • Xây dựng dự án điều chỉnh lần 1
 • Xây dựng dự án điều chỉnh lần n+1 (điều chỉnh rất nhiều lần)
 • Xây dựng dự án chi tiết.

Ngoài ra, tình theo độ phức tạp, quy mô và lĩnh vực của Startup sẽ có thêm các bước khác.

 

Các tiêu chuẩn cần có của 1 bản dự án Startup

 • Tính chuyên nghiệp: Thể hiện ở sự nghiên cứu và xây dựng dự án một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp cao, không làm việc theo kiểu qua loa, đại khái, sao chép.
 • Kinh nghiệm là cần thiết: Để xây dựng được một bản dự án thì kinh nghiệm sẽ giúp cho xây dựng dự án rất nhanh chóng, chuyên nghiệp.
 • Tính khách quan: Dự án Startup cần có cái nhìn toàn cảnh, khách quan về ý tưởng, về các vấn đề khác, nhất là các phân tích và số liệu về thị trường, doanh số, lợi nhuận. Các con số cần ước tính gần sát với thực tế.
 • Dễ đọc, dễ hiểu: Dự án cần có cả bản cứng và mềm (file) với nội dung ngắn gọn, chi tiết, sử dụng nhiều biểu đồ và hình ảnh minh họa, hạn chế sử dụng các từ ngữ chuyên môn, viết tắt.

 

Những sai lầm thường mắc phải

 

Các Startup Việt Nam thường mắc phải các vấn đề khi xây dựng dự gồm có: Viết sơ sài, không có sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc, thiếu kinh nghiệm, các phân tích và số liệu thường ảo tưởng, không hiểu cặn cẽ và khách quan vấn đề, đánh giá sai năng lực thực hiện, ….

 

Chi phí xây dựng dự án Startup như thế nào?

Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ xây dựng dự án Startup với chi phí trung bình từ 5-30% trên tổng chi phí của dự án (theo bản dự toán danh mục chi phí trong dự án chi tiết khả thi). Bên chủ dự án cần tạm ứng trước 60% chi phí và trả tiếp số còn lại khi hoàn tất bản dự án. Trong một số trường, chi phí là thỏa thuận và sử dụng theo hình thức trọn gói.

 

Thời gian trung bình

Thời gian trung bình xây dựng dự án từ 3-6 tháng, có thể nhanh hơn hoặc lâu hơn tùy theo dự án.

Tin xem nhiều