Tc gi?: huser

Người thất nghiệp

Khi đọc các tin về các con số thất nghiệp khủng khiếp về hàng trăm ngàn người, chúng tôi thật sự rất buồn.  Nguyên nhân của tình trạng này có rất...

Nhân viên văn phòng

Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, nhân viên văn phòng thường lương thấp, không đáp ứng đủ cuộc sống và cũng có nhiều thời gian rảnh nên có...

Người làm ăn buôn bán nhỏ

  Chúng tôi định nghĩa người làm ăn buôn bán nhỏ là làm ăn ở quy mô từ vài chục triệu đến vài tỷ đổ lại với các kiểu phổ biến như: mở cửa hàng quần...

Hỗ trợ khởi nghiệp THIẾU NHI

Nhiều bạn sẽ hỏi thiếu nhi thì khởi nghiệp kiểu gì? Câu trả lời của chúng tôi là: Thiếu nhi thì không thể tự khởi nghiệp được, mà sẽ khởi nghiệp dưới...

Học sinh, sinh viên

Chúng tôi có theo dõi và nghiên cứu về các chương trình, dự án, các buổi nói chuyện, các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp học sinh, sinh viên trong...

Tin xem nhiều